OUTLET RESERVERTE VARER INNBRUDD VIDEO ADGANGSKONTROLL BRANN STRØMFORSYNING / DIVERSE

Populære Lenker  - Terms of Use

 

Nettstedvilkår

ADI-ALARMSYSTEM NORGE AS ["ADI"] driver dette nettstedet https://www.no-eshop.adiglobal.com/. Vi er et selskap som er registrert i Brønnøysundregistrene i Norge med nummeret 936 523 730, VAT: NO936523730, og med registrert kontor i Østre Aker vei 24, 0581 Oslo. Forretningsadressen vår er Østre Aker vei 24, 0581 Oslo. E-postadresse: info.no@adiglobal.com.

I disse nettstedvilkårene og i vår personvernerklæring finner du vilkårene som gjelder for din bruk av nettstedet. Vi kan komme til å gjøre endringer i disse nettstedvilkårene nå og da. Hvis du ikke godtar disse nettstedvilkårene, kan du ikke bruke dette nettstedet.

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller gjøre endringer på dette nettstedet når som helst, uten varsel, og vi har ikke noe ansvar overfor deg dersom nettstedet er utilgjengelig. Vi forbeholder oss retten til å oppheve, begrense eller avslutte din tilgang til dette nettstedet når som helst, uten varsel.

Tjenestene som tilbys på ADIs nettsted, omfatter blant annet informasjon om produkter, tilgjengelighet, produktpriser, bestillingsstatus [bestillingssporing via ADIs nettsted etter innlogging eller i form av e-postvarsler fra ADIs nettsted], oversikt over kjøpte produkter og transaksjoner, og bestillingsprosess.

Nettkjøp

Alle transaksjoner for salg av varer via ADIs nettsted er underlagt salgsvilkårene, som du finner på https://www.no-eshop.adiglobal.com/content/content.numo?ida=2&idas=17. Disse er innlemmet her via referanse og utfylles av vilkårene nedenfor.

Bestillingsprosess

Bestillingen din innebærer at du tilbyr deg å kjøpe varen/varene i bestillingen. Når du sender en bestilling om kjøp av varer fra oss, vises en melding på ADIs nettsted der vi bekrefter at vi har mottatt bestillingen din. E-posten med bekreftelse på bestillingen er kun en anerkjennelse av at vi har mottatt bestillingen, og det er ikke en bekreftelse på at vi har godtatt tilbudet ditt om å kjøpe de bestilte varene.

Tilgjengelighet

På ADIs nettsted viser vi tilgjengelig informasjon om de fleste produkter vi selger, men ikke alle. Selv om vi tilstreber å unngå det, kan det forekomme feil i den tilgjengelige informasjonen. Vi bekrefter hvorvidt varene er tilgjengelige når vi behandler bestillingen din.

ADIs erklæring om opphavsrett

ADI gir deg tillatelse til å kopiere dokumenter som ADI har publisert på nettstedet sitt, til personlig eller ikke-kommersiell bruk alene, så fremt du bibeholder alle erklæringer om opphavsrett og eiendomsrett i dokumentene i alle kopier som du lager. Med mindre det er klart uttrykt, skal ingenting i denne paragrafen tolkes som å overføre noen lisenser eller rettigheter knyttet til opphavsretter som tilhører ADI eller noen av deres holdingselskaper, tilknyttede selskaper, datterselskaper eller innholdsleverandører. Materiale som er tilgjengeliggjort på ADIs nettsted må ikke lagres eller overføres på noen måte [inkludert, men ikke begrenset til elektronisk, mekanisk, via skanning, via kopiering eller via opptak] uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ADI.

Ansvarsfraskrivelse knyttet til varemerker og immaterielle rettigheter

Alt innhold på ADIs nettsted, som tekst, grafikk, logoer, knappeikoner, bilder, lydklipp, digitale nedlastninger, datasamlinger og programvare, tilhører ADI eller ADIs innholdsleverandører og er beskyttet under alle internasjonale lover om opphavsrett.

Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som å overføre, implisitt, via passivitetsvirkninger eller på annet vis, noen lisenser knyttet til patenter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter som tilhører ADI [deres tilknyttede selskaper og datterselskaper] eller tredjeparter. ADI [deres tilknyttede selskaper og datterselskaper] gir ingen løfter eller garantier om at bruk av informasjonen på dette nettstedet ikke krenker noen slike patenter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter som tilhører ADI [deres tilknyttede selskaper, holdingselskaper og datterselskaper] eller tredjeparter.

Legge ut kommentarer

ADI kan komme til å legge ut blogger, slik at du kan skrive kommentarer til oss og andre brukere. Vi gjennomgår ikke kommentarene før de legges ut, og vi er derfor ikke ansvarlige for innholdet. Vi kommer imidlertid til å redigere eller fjerne materiale når vi etter eget skjønn mener at det er nødvendig å gjøre dette, eller når vi har blitt gjort oppmerksomme på upassende eller ulovlig innhold. Det er ikke nødvendig å registrere seg på nettstedet for å legge igjen kommentarer. Vær oppmerksom på at vi ikke nødvendigvis står inne for innhold som er lagt ut av brukere. Når du legger igjen kommentarer, må du unngå følgende:

• Språkbruk som kan oppfattes som støtende, injurierende, nedsettende, uanstendig, skadelig, trakasserende, krenkende, skremmende, truende, hatsk, grovt, vulgært, obskønt, pornografisk, spottende, seksuelt eksplisitt eller støtende overfor seksuelle/etniske/kulturelle grupper
• Opplysninger som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner, som e-postadresser, brukernavn på direktemeldingstjenester eller telefonnumre, og alt innhold som har som formål å innhente passord eller kontoopplysninger eller private opplysninger fra andre kilder
• Annonser eller kommersielt innhold som tilbyr produkter eller tjenester
• Søppelpost, kjedebrev og spam
• Utgi deg for å være noen andre – vær deg selv
• Falskt, villedende, uriktig, bedragersk eller misvisende innhold
• Informasjon som bryter med lokale, delstatlige, føderale eller internasjonale lover
• Virus

Tilgang til ADIs nettsted og kontosikkerhet

Du er ansvarlig for:
• å oppgi sannferdig, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om kontoen din, og kontrollere og oppdatere informasjonen slik at den er gyldig og fullstendig
• å sørge for at alle personer som besøker ADIs nettsted, er klar over disse nettstedvilkårene og overholder dem
• å holde den nettbaserte kontoen din og passordet ditt hemmelig, begrense adgangen til datamaskinen og mobilen din, og ta ansvar for alle aktiviteter som foregår på din konto eller med ditt passord

For å få tilgang til ADIs nettsted eller noen av ressursene der, kan du bli bedt om å oppgi visse registreringsopplysninger eller annen informasjon. Et av vilkårene for bruk av ADIs nettsted er at all informasjonen du oppgir på ADIs nettsted er korrekt, oppdatert og fullstendig. Du godtar at alle opplysninger som du oppgir for å registrere deg på ADIs nettsted eller ellers, er underlagt våre personvernvilkår, og du godtar alle handlinger vi utfører i forbindelse med dine opplysninger i samsvar med våre personvernvilkår.

Du er kjent med at ADIs nettsted kun er beregnet for forretningsmessig bruk, og at du bruker disse tjenestene på vegne av virksomheten din, og du godtar å ikke gi uautoriserte personer tilgang til ADIs nettsted eller deler av det ved hjelp av brukernavnet ditt, passordet ditt eller annen sikkerhetsinformasjon. Du godtar å varsle oss umiddelbart om eventuell uautorisert tilgang til eller bruk av ditt brukernavn eller ditt passord, eller andre sikkerhetsbrudd. Du godtar også å sørge for at du logger av kontoen din etter hver økt. Du må være spesielt forsiktig når du logger på kontoen din fra en offentlig eller delt datamaskin, slik at andre ikke kan se eller registrere passordet ditt eller andre personopplysninger. ADI skal ikke holdes ansvarlige for eventuelle tap eller skader som skyldes manglende overholdelse av innholdet i denne paragrafen.

Begrensninger

Ved å bruke dette nettstedet har du godtatt at du ikke kan:

• bruke nettstedet på en måte som kan føre til oppmuntring til, kjøp av eller gjennomføring av kriminelle aktiviteter, eller for å promotere virksomheter, produkter eller tjenester
• bruke stygt, truende eller støtende språk, inkludert, uten begrensninger, nedsettende, injurierende, rasistisk eller seksuelt eksplisitt språk samt språk som diskriminerer på bakgrunn av kjønn, alder eller seksuell legning
• distribuere ulovlig materiale, materiale som bryter med opphavsretten, annonsemateriale samt uanstendig eller støtende materiale, eller overføre filer som inneholder virus, trojanske hester eller andre skadelige programmer
• bruke nettstedet til et annet formål enn din personlige bruk
• endre, oversette, tilbakestille, bearbeide, vise frem offentlig, lisensiere eller underlisensiere materiale fra ADIs nettsted, eller på en annen måte kommersielt utnytte materiale fra ADIs nettsted, unntatt på den måten som er klart uttrykt i disse vilkårene
• fjerne informasjon om opphavsrett, varemerker eller eiendomsrett som står på, eller er en del av, ADIs nettsted
• endre format på eller omforme en hvilken som helst del av en nettside som er en del av ADIs nettsted
• legge ut på ADIs nettsted innhold som uriktig erklærer eller impliserer at dette innholdet er sponset eller støttes av ADI
• bruke ADIs nettsted til å begå sikkerhetsbrudd eller få uautorisert tilgang til en datamaskin eller et datanettverk eller andre enheter eller systemer [inkludert uautoriserte forsøk på å avsløre passord eller krypteringskoder]
• bruke ADIs nettsted for å bryte lokale, delstatlige, nasjonale eller internasjonale lover

Generell juridisk informasjon

Hvis du i forbindelse med et besøk på ADIs nettsted oppgir informasjon [ikke inkludert personopplysninger, som er behandlet under retningslinjene for personvern på nett], inkludert spørsmål, kommentarer eller forslag knyttet til innholdet på ADIs nettsted, skal denne informasjonen anses som ikke-konfidensiell, og ADI har ikke noen forpliktelser av noe slag i forbindelse med denne informasjonen, og den kan fritt reproduseres, brukes, deles og distribueres til andre, uten noen begrensinger. ADI står fritt til å bruke alle ideer, konsepter, kunnskaper eller teknikker som er en del av denne informasjonen, til et hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter som inkorporer denne informasjonen.

I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOVER, SKJER DIN BRUK AV ADIS NETTSTED OG INNHOLDET DER PÅ EGEN RISIKO. ADIS NETTSTED OG INNHOLDET DER LEVERES "SOM DET ER", UTEN NOEN GARANTIER, HVERKEN UTTRYKTE ELLER IMPLISITTE. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOVER, KOMMER HVERKEN ADI ELLER NOEN PERSONER SOM ER TILKNYTTET ADI, MED NOEN GARANTIER ELLER LØFTER MED HENSYN TIL FULLSTENDIGHET, SIKKERHET, PÅLITELIGHET, KVALITET, NØYAKTIGHET ELLER TILGJENGELIGHET FOR ADIS NETTSTED. UTEN Å BEGRENSE OVENSTÅENDE GIR HVERKEN ADI ELLER PERSONER SOM ER TILKNYTTET ADI, NOEN GARANTIER ELLER LØFTER OM AT ADIS NETTSTED OG INNHOLDET DER SKAL VÆRE NØYAKTIG, PÅLITELIG, FEILFRITT ELLER UAVBRUTT, AT DEFEKTER SKAL KORRIGERES, AT NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG, ER FRITT FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT ADIS NETTSTED PÅ ANDRE MÅTER OPPFYLLER DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOVER, FRASIER ADI SEG HERVED ALLE GARANTIER AV NOE SLAG KNYTTET TIL ADIS NETTSTED, ENTEN DE ER UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE, LOVMESSIGE ELLER AV ANNEN KARAKTER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE AV RETTIGHETER OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

PRODUKTGARANTIER ER ANGITT I ALLE GARANTIER SOM LEVERES MED PRODUKTET AV PRODUSENTEN, OG ADI, DERES HOLDINGSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DATTERSELSKAPER, GIR INGEN GARANTIER ELLER LØFTER, HVERKEN UTTRYKTE ELLER IMPLISITTE, OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AV NOE SLAG OM INFORMASJONEN ELLER PRODUKTET SOM INFORMASJONEN HENVISER TIL, MED UNNTAK AV I DEN GRAD SLIKE GARANTIER ELLER LØFTER ER DIN LOVFESTEDE RETT SOM IKKE KAN ELIMINERES ELLER BEGRENSES UNDER GJELDENDE LOVER. Informasjonen på dette nettstedet kan inneholde typografiske unøyaktigheter.

I den grad det er tillatt under gjeldende lover, skal ADI eller noen av deres holdingselskaper, tilknyttede selskaper, datterselskaper, ansatte, representanter, ledere eller styremedlemmer ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige overfor personer eller forretningsenheter for direkte, indirekte, særskilte, tilfeldig eller følgemessige skader basert på bruk av dette nettstedet eller andre nettsteder som ADIs nettsted er koblet til, eller for tap av gevinst, driftsforstyrrelser, eller tap av programmer eller informasjon, selv om ADI, deres holdingselskaper, tilknyttede selskaper eller datterselskaper har blitt spesifikt advart om muligheten for disse skadene. Til tross for ovennevnte, sier vi ikke fra oss eller begrenser ansvaret vårt for straffbare uriktige fremstillinger eller for død eller personskade som skyldes vår forsømmelse eller våre ansattes eller representanters forsømmelse.

Annonser fra tredjeparter og koblinger til tredjeparters nettsteder

ADI kan på nettstedet vise visse annonser eller koblinger fra tredjeparter, og vi er ikke ansvarlige for innholdet i denne typen annonser eller koblinger, produkter, tjenester eller annet materiale knyttet til slike annonser, nettsteder som det kobles til, eller koblinger i koblinger på nettsteder som det kobles til. Under ingen omstendigheter skal vi holdes ansvarlige, direkte eller indirekte, overfor noen for skade eller tap som skyldes bruk av, fortsatt bruk av eller tillit til annonser som vises på nettstedet, produkter, tjenester eller annet materiale knyttet til slike annonser, eventuelle tredjeparts nettsteder som det kobles til eller noen koblinger på nettsteder som det kobles til.

Overføring

ADI kan overdra, fremkontrahere eller overføre ADIs rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene uten å varsle deg eller innhente samtykke fra deg. Du kan ikke overdra, fremkontrahere eller overføre avtaler om dine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

Gjeldende lov

Vi vil prøve å løse eventuelle tvister knyttet til disse nettstedvilkårene i minnelighet. Hvis du ønsker å gå til rettslige skritt mot oss, må du gjøre dette for en norsk domstol under norsk lov.